Blazoen:
"In rood een uitgerukte zilveren lindeboom (¹) tussen twee klimmende toegewende zilveren leeuwen, goud genageld en getongd. Op de helm met wrong en rood-zilveren dekkleden, een zwarte achtpuntige ster (²) tussen een rood-zilver gedeelde vlucht."

Wapenspreuk:
“Crede quod potes, et potes" (³)
¹) Een 'Gerichtslinde', ofwel een gerechtsboom als symbool voor de gerechtelijke functies beoefend door de diverse Macranders, zoals een Ratschöffe, een
   Gerichtstschöffe en (Gerichts)prokuratoren. Onder gerechtsbomen werd i
n de middeleeuwen getrouwd en recht gesproken.Alsook een 'Lutherlinde' als symbool
   voor de de religie welke door de eerste Macranders fel werd aangehangen;
²) De Waldecker ster;
³) "Geloof dat je het kunt, en je kunt het".
Lijn uit Frankfurt am Main:
Johann Henrich Martin Macrander (*1750-†1786), Gerichtsprokurator (advocaat/procureur) uit Frankfurt am Main. Op huisakte ‘Hausurkunden 2794’ (koopverdrag van 18-09-1784) bevindt zich een opgedrukte rode lakzegel van de Gerichtsprokurator Johann Henrich Martin Macrander, die optrad als getuige. Het zegel uit 1784 toont een geplante boom tussen twee toegewende klimmende leeuwen. (Bron: Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main.)


Lijn uit Wetzlar:
Johan Caspar Macrander (*1657/89 -†1738/43), Gerichtsschöffe (schepen) uit Wetzlar. Hij was een zoon of kleinzoon van Philips Josias Macrander
(*1629-†1719), Ratsherr, Ratschöffe (schepen) en Burgermeister/Consul van Wetzlar. Het zegel uit 1719 is in zeer slechte staat. Op het zegel zijn duidelijk de initialen "I C M" te herkennen. Daaronder bevindt zich geen wapenschild, maar een wapenbeeld vrij in het zegelveld gezet. Na beeldbewerking is een uitgerukte, bewortelde boom en een springende leeuw herkenbaar. (Bron: Siegelabdruck von 1719, der Akte Abt. 1, Nr. 2925, Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden)
x
Registratie:
Op basis van deze gegevens is het hier beschreven wapen opgenomen in de Deutschen Wappenrolle en kan gevoerd worden door alle nakomelingen van stamvader Arnold Macrander (Langemann) (*1566-†1620), voor zover en zolang zij deze achternaam dragen. Het wapen is gepubliceerd in Band 73, onder nummer DWR 11221/09.
(Wapenbrief van de Deutsche Herold in Berlijn)
.
Wapen 2
Wappenbrief
Macrander_DWR_B73
(Bladzijde 78 uit Band 73 van de Deutschen Wappenrolle)
Macrander_2_2010_FM_alt3 Macrander_2_2012_PB Macrander_2_2013_HtJ
Wapentekeningen, respectievelijk door:
Frank Macrander, Piet Bultsma & Henk 't Jong
Herkomst:
Twee afzonderlijke Macrander lijnen, uit Frankfurt am Main en Wetzlar, hebben in 1719 en 1784 gezegeld met een boom en leeuw(en).
Ook het zegel uit 1582 van de zwager van stamvader Arnold Langemann (Macrander), de beroemde reformator Philipp Nicolai, die grote invloed gehad moet hebben op Arnold Langemann (Macrander), bevat een boom.
(Bron: Waldeckische Wappen, deel 3 door Helmut Nicolai)