.
Wapens van de familie Macrander

Wapen 1: De herkomst van wapen 1 is onbekend. Of het een authentiek wapen is dat daadwerkelijk in het verleden door een Macrander (of Langemann) is gevoerd, is onbekend. Het wapen is namelijk tot op heden niet teruggevonden in een wapenboek, wapenrol, akte of andere (secundaire) bron. O
mdat het wapen uniek, heraldisch correct en al meer dan 60 jaar in de familie is, kan het door elke Macrander worden gevoerd.

Wapen 2: Gebaseerd op zegels die door 2 (en misschien 3) verschillende Macrander-takken zijn gebruikt. Op basis hiervan is dit wapen opgenomen in de Deutsche Wappenrolle en kan gevoerd worden door alle nakomelingen van stamvader Arnold Macrander (Langemann) (*1566-†1620), voor zover en zolang zij deze achternaam dragen. Het wapen is gepubliceerd in Band 73, onder nummer DWR 11221/09.

Wapen 3: Gevoerd door nakomelingen van meester-orgelbouwer en rentmeester Johann Friedrich Macrander
(*1661-†1741) uit Frankfurt am Main. Het is zeer aannemelijk dat hij dit wapen ook zelf heeft gevoerd. Aangezien deze Macrander-tak uit Frankfurt am Main met het overlijden van Johann Ludwig Macrander in 1816 in directe mannelijke lijn is uitgestorven, kan dit wapen niet door de huidige, levende Macranders worden gevoerd. Dit wordt anders indien alsnog mocht blijken dat ook andere Macrander-takken dit wapen hebben gevoerd. Vooralsnog niet dus.

Dit zegel komt van een persoonlijke (niet-ambtelijke) brief van 1587 van raadsheer Arnold Langemann (Macrander). Het zegel toont een 5 spaaks wagenwiel op een zogenaamd renaissance-wapenschild. Hij was destijds 'Cammer Secretarius' (kamersecretaris) van graaf Bernhard van Waldeck-Landau, vorst-bisschop van Osnabrück. Het gaat hier "zonder twijfel" om het persoonlijke zegel en niet om het wapenbeeld van het bisdom Osnabrück (6 of 8 spaaks wagenwiel), aldus het Nedersaksisch Landsarchief Hannover namens het bisdomsarchief Osnabrück. De lakzegel zelf was onherkenbaar beschadigd, maar het zegel was gelukkig in het papier doorgedrukt, zodat het toch nog herkenbaar is gebleven. Deze afbeelding is bewerkt. Het origineel is in verband met de papierdoordruk namelijk perkamentkleurig. De doorsnede is 1,4 cm.
Macrander, afstammend van Langemann uit Mengeringhausen, Bad Arolsen

De oudst bekende voorvader in de mannelijke lijn:
Arnold Langemann (Macrander), * Mengeringhausen 1566, † Peckelsheim 15 maart 1620

- Secretaris en kamersecretaris/-meester van de graven van Waldeck;
- Rector van de school in Mengeringhausen;
- Raadsheer in de “Hochfürstlicher Waldeckischer Rat” van Douairière gravin van Waldeck-Wildungen;
- Advocaat/procureur te Nieder-Wildungen;
- Fiscalis (afgevaardigde der belastingen) in de regio Dringenberg (Peckelsheim).
Zegel van Arnold Langemann (Macrander)

Hierboven het persoonlijke zegel van Arnold Langemann (Macrander) uit 1587. Momenteel wordt nog onderzocht of hij dit wapen door de jaren heen consequent heeft gevoerd. Naast wapen 1 en 2 kan ook dit oude uit 1587 stammende wapen door al zijn nakomelingen worden gevoerd, maar uitsluitend zolang zij de naam Macrander dragen.

WAPEN 2
WAPEN 3
WAPEN 1
Cartouche wapenschild (ook wel: renaissance wapen) naar het voorbeeld van het zegel van Arnold Langemann uit 1587
Wapen van Arnold Langemann (Macrander)
Een vrije interpretatie van het volledige wapen zoals dat er destijds kan hebben uitgezien.
(Wapentekening: Vadym Burla)
De originele, onbewerkte papierafdruk van het zegel van Arnold Langemann uit 1587
Conclusie

Binnen de familie Macrander zijn meerdere wapens/zegels gebruikt. Het oudste zegel dat op dit moment gevonden is, behoort toe aan Arnold Langemann (Macrander) en is van 1587. Het toont een wapenschild met een 5 spaaks wagenwiel.