De personalia (lijkrede) van raadsheer Philips Josias (*1629-†1729), zoon van Johann Langemann (Macrander). (transcriptie)
Het document betreffende de naamswijziging van Langemann in Macrander.
Het document vertoont een kennelijke vergissing van 100 jaar (1724 = 1624).
De vermelde 'Gerichtsprocurator' is Johann Henrich Martin Macrander (*1750-†1786).
(transcriptie)
Langemann-Macrander in Waldeck
Bijgaand een kopie van pagina 27 van een document van A. Hahn (Band III, gepubliceerd in Arolsen, Waldeck, 3 Oktober 1872) met een notitie dat kennelijk de publicatietitel is, afkomstig van Prof. Dr. Menk, onderzoeker van het Hessisches Staatsarchiv Marburg:
"Beitraege zur Geschichte der Fürstenthümer Waldeck und Pyrmont".
.
Bijgaand een uittreksel van een publicatie uit 1968 van Robert Wetekam over de in het dorp Helsen, wonende families tijdens de middeleeuwen, waaronder ook Hans Langemann en Gerick Langemann, respectievelijk de (vermoedelijke) grootvader en vader van Arnold Langemann (Macrander).
Publicatie uit 1964 van Dr. Hermann Steinmetz over de beambten van Waldeck in de middeleeuwen, incluis Arnold Langemann (Macrander).
Enkele bladzijden uit het boek
"Garbenheim 776-1976 - Ein Heimatbuch" (bewerkt door Waldemar Küther, heruitgegeven door de gemeente Garbenheim). In dit boek wordt o.a. het harde leven van Johann Langemann (Macrander) (*1600-
1684) beschreven.
Oude familiekroniek van de familie Langemann-Macrander uit 1707, dat een periode bestrijkt van 1599 tot 1813.
Bijgaand een interessante verhandeling van Prof. Dr. Eckard Bernstein over het Duitse humanisme en de latinisering / vergrieksing van namen gedurende de middeleeuwen, met de titel: "Group Identity Formation in the German Renaissance Humanists:
The function of Latin".
Wapenbrief Macrander,
nr. DWR 11221/09.
BS (Burgelijke Stand)
's-Heerenberg, Gendringen en EibergenBS 0207-inv.nr.6215-aktenr.020 - 01-09-1816
Overlijdensakte: Frans Macrander, zoon van Fredrik Macrander en Aleijda Scheers

BS 0207-inv.nr.4748-aktenr.4 - 03-03-1848
Huwelijksakte: Steven Macrander en Margaretha Johanna Fonck

BS 0207-inv.nr.5187-aktenr.13 - 16-06-1885
Huwelijksakte: Stephanus Macrander en Johanna Bernardina Cornelia Hesselmann


ORA (Oud Rechtelijk Archief), 's-Heerenberg

ORA 0159-inv.nr.105-fol.025 - 13-06-1764
Akte waarin Frans Macrander door zijn moeder, broers en zussen werd gemachtigd om de erfenis van de grootouders in Wetzlar af te handelen

ORA 0159-inv.nr.098-fol.082 - 04-01-1793
Akte van een boedelscheiding (= Magescheid) in verband met hertrouwen van Johannes Macrander met Aleida Gudden. Genoemde personen: Caspar Macrander, Albertus Hartjens, Anna Maria Hartjens, Johannis Macrander, Aleida Gudden, Elisabeth Macrander, Frederica Macrander, Maria Antonia Macrander, Arnoldus Scheers en Jan Botze

ORA 0159-inv.nr.098-fol.164 - 17-08-1796
Akte waaruit blijkt dat Johannes Makkelander (Macrander) twee huizen naast het stadhuis in 's-Heerenberg woonde

ORA 0159-inv.nr.099-fol.004 - 18-06-1797
Akte waarin Franciscus en Johannes door Johannes Macrander, Caspar Macrander en Joeliana Macrander worden gemachtigd om zich naar Wetzlar te begeven om de gelden te ontvangen van hun zaliger vader Gotfried Macrander

ORA 0159-inv.nr.099-fol.066 - 24-12-1800
Akte waarin Johannes Macrander wordt genoemd


ONA (Oud Notarieel Archief), reg.kantoor Terborg

Memorie van Successie - inv.nr.83-fol.027-Toeg.nr.0035
De ondergeteekende, burgemeester der Gendringen verklaart, voor zooverre hem bekend is dat Steven Macrander, in leven smid gewoond hebbende te Ulft onder Gendringen en overleden aldaar den 10. Januari 1887. geene roerende of onroerende zaken heeft nagelaten, en dat door zijn overlijden geen vruchtgebruik, fideï-commis of periodieke uitkering is vervallen of overgegaan.


Patentlijsten 1806-1811, Bergh

Patentlijst 1806
Bijgaand de patentlijst van 1806 met vermelding van smeden, waaronder smid Johannes (Hannes) Macrander (*ca.1747-†<1809).

Een patentlijst of patentregister is een lijst van beoefenaars van een zelfstandig beroep, een soort voorloper van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Het patentrecht werd in 1805 door Napoleon ingesteld in het bezette deel van Europa. Beoefenaren van vrije beroepen moesten toen een patent of vergunning aanvragen om hun bedrijf te mogen uitoefenen. Om een vergunning te verwerven moest uiteraard betaald worden.
RBS (Retroacta van de Burgelijke Stand)
Zeddam en 's-Heerenberg (Bergh)RBS 258.73.4 - 28-07-1737
Proclamati. 14.Julii 1. 21 dito 2. 28 dito 3. Godefrid Markrander J.M. Corporal in 't Regiment van de Heer Prins van Hessen Philipsdal. en Anna Alida Scheers J.D. alhier. met attestatie van hier te Zeddam.

RBS 270.170.7 - 28-07-1737
(Den 28 Julij) Dito in den Houwijken Staet bevestigt Godefrid Maekrander J:M: Corporael in het Regiment van den Prins van Hessen Philipstal en Anna Aleyda Scheers J:D. van 's Heerenberg op attestatie van De Heer J: Van Hes Ouderling te 's Heerenberg. 1739 Den 1 Julij hier van een Extract gegeven.

RBS 262.84.3 - 13-01-1740
13 Jan 1740: Baptistatus est Franciscus Joes. Parentes: Joês Godefridus Markrander et Alejda Scheers. Patrinus: Arnoldus Scheers et Hendrika Scheers.

RBS 258.87.1 - 16-11-1749
Proclamati. 2 November 1. 9 dito 2. 16 dito 3. Stephen van Uem geboortig te Stöckum, en Anna Aleida Scheers Weduwe van wijlen Godefried Macrander, Beijde woonagtig hier ter Stede. Copulati den 16 Novemb.

RBS 262.151.4 - 16-11-1749
16 Novemb (1749): Matrimonio iungi: Stephanum van Uedem et Aleidam Scheers … Joannes Herbers et Sibilla Bergels.

RBS 262.104.5 - 22-02-1750
22 feb (1750): Baptistatus est Theodorus. Parentes: Stephanus van Uedem et Aleida Scheers. Susceptores: Joannes Grotenhorst(?) et Joanna Scheers.

RBS 262.160.40 - 1764
(Communicantenlijst) 1764: Admissie Dominicas in albis. Joannes Macklander

RBS 258.104.4 - 15-10-1769
Proclamati. 1. Octobris 1. 8 dito 2. 15 dito 3. Franciscus Macrander J.M. te 's Heerenberg gebooren en woonagtig, en Aleida Romers J.D. geboortig te Netterden en woonende op de Spielberg onder De Parochie van Emmerik. Copulati 15 Octobris.

RBS 260.22.4 - 28-10-1781
Proclamati. 28 Octobris 1. 4 Novembris 2. 11 dito 3. Caspar Markrander, J.M. en Anna Sloot, J.D. Beiden te deese Stede gebooren en woonachtig. Copulati 16 Novembris.

RBS 258.115.4 - 16-11-1781
Proclamati. 28 Octobris 1. 4 Novembris 2. 11 dito 3. Caspar Markrander, J.M. en Anna Sloot, J.D. Beiden te deese Stede gebooren en woonachtig. Copulati 16 Novembris.


RBS 269.2.9.19 - 22-08-1785
den 22 dito (augustus) een dogter van J. Maklander smit van seren bergh rooms

RBS 269.2.19.4 - 02-01-1786
Aangifte van geboorne kinderen. den tweden Jandewarj Frans Manklande zyn hyjs hujs vrou van een Jonge dogter

RBS 274.157.4 - 22-01-1793
Gegeven attest op 's Herenberg aan Joh. Macrander weduwnaar van wijlen Maria Hartjes wonende te 's Herenberg en Aleida Gudde JD. Uit Stokkum onder Zeddam … ontv. proclamatie.

RBS 264.8.1 - 10-10-1803
1803 10 octobris Baptistatus, est Steven. Parent Joannes Macrander et Aleida Gudden…

RBS 268.2.312.1 - 11-09-1807
Bovenstaande persoonen (Arnoldus Meyer en Elisabeth Macrander) Zijn op den 29 September 1807 te Zeddam Getrouwd volgens attest van … Roomsche priester aldaar.

RBS 268.2.378.1 - 27-12-1809
(Onder)trouw Johan Theodor Heebing en Aleyda Gudden, weduwe van Johannes Macrander
Burger eed Wetzlar
Een voorbeeld van de burger eed uit 1793. In deze eed zwoer de betreffende burger trouw aan de keizer en de burgemeester & raadsheren van de stad Wetzlar. De eed leverde de burger behalve plichten, ook rechten (privileges) op.
Brief d.d. 18-02-1597 van Philipp Nicolai aan Arnold Langemann (Macrander) en broers Johannes en Jeremias Nicolai naar aanleiding van het overlijden van Margaretha Langemann-Nicolai aan de pest op 14-02-1597.
Articulbuch
Een "Articul-Buch E.E. Schmidt-Zunft" (het smedersgilde) in Wetzlar van 1747 met de naam van Jost Philipp Marcrander (Macrander) als "zegsman" of "zesde man". Er zal bij het stadsmuseum in Wetzlar nog navraag worden gedaan naar de inhoud en betekenis van dit boek. (E.E. = "Eine (zu) Ehrende", betekenend "een eerbare")
.
Landkaart Germania
Landkaart Osnabrueck
Landkaart Paderborn
Landkaart Westphalia
Landkaart Nassau-Dillenburg
Landkaart Waldeck
Duitsland
Regio Osnabrück
Regio Paderborn
Regio Westfalen
Regio Nassau
Regio Waldeck
Blaeu Atlas
Onderstaande historische landkaarten zijn onderdeel van de Latijnse editie van Willem Janszoon en Joan Blaeu’s
'Theatrum orbis terrarum, sive, Atlas novus' die begin 1645 werd gepubliceerd.