Double click to edit
.
Blazoen

"In blauw een staande zilveren man houdende een bloem in zijn rechterhand. Op de helm met wrong en blauw-zilveren dekkleden, een zilveren mansromp houdende een bloem in de rechterhand."
Zegels 1 en 2 van respectievelijk Johann Jacob Macrander en Philipp Wilhelm Macrander komen uit een verkoopakte van 23-12-1746.
Zegel 3 van Johann Matthäus Macrander komt uit een 'Arbeitsvertrag' (arbeidsovereenkomst) van 28-11-1771. De arcering overdwars in het wapenschild van zegel 2 betekent de kleur azuur (= blauw).


Zegelaars / Wapenvoerders

Johann Friedrich Macrander (*1661-†1741)

Johann Friedrich Macrander was meester-orgelbouwer en tevens rentmeester aan het hof van de adelijke familie Schonburg (ook wel: Schomburg). Over Johann Friedrich Macrander kan elders op deze website meer worden gelezen.

Johann Jacob Macrander (*1703†1770)
Johann Jacob Macrander was Conrector aan het Gymnasium in Grünstädt, orgel-deskundige, Cantor (zangleraar) aan het Gymnasium in Worms en verder was hij Praeceptor (leermeester) aan het Gymnasium in Worms. Graaf Friedrich Ludwig zu Löwenstein-Wertheim-Virneburg was een medestudent en vriend van Johann Jacob Macrander.

Philipp Wilhelm Macrander (*1705†1764)
Philipp Wilhelm was kerkorgelbouwer (net als zijn vader Johann Friedrich Macrander). Hij volgde verder zijn schoonvader Martin Schmidt op als herbergier van Gaststätte/Gasthaus 'Zum (Goldenen) Bockshorn' aan de Fahrgasse nr. 38 in Frankfurt am Main. Leuk om te weten is dat de wereldberoemde François-Marie Arouet (*1694-†1778) alias 'Voltaire' in 1753 in Frankfurt am Main was opgepakt in opdracht van Frederik de Grote en dat hij werd vastgehouden in Gasthaus 'Zum (Goldenen) Bockshorn', eigendom van Philipp Wilhelm Macrander. Philipp Wilhelm Macrander zal Voltaire dan ook ongetwijfeld hebben ontmoet. Voltaire was overigens niet erg te spreken over zijn verblijf.
(Bron: "Voltaire verhaftet man nicht" van Dr.phil. S. Hock, "A Popular History of France From The Earliest Times, Volume VI - Voltaire, by M.C. Lockwood, D.D.", http://www.hellenicaworld.com)

Johann Matthäus Macrander (*1742-†1780)
Johann Matthäus Macrander, zoon van Philipp Wilhelm, was de oudere broer van Gerichtsprokurator Johann Henrich Martin Macrander. Johann Matthäus studeerde in 1751 aan het plaatselijke gymnasium 'Sexta Classis' en werd vervolgens een 'Examinator am Affenthor'. Het latijnse woord 'Examinator' betekent in dit geval 'onderzoeker'. Hij was dus een onderzoeker bij de 'Affent(h)or', een toren met een stadspoort aan de zuidkant van de stad, in het huidige stadsdeel Sachsenhausen. Naast de wacht was elke stadspoort ook bemand met een examinator (onderzoeker) die alle mensen en goederen, bij het in- en uitgaan van de stad, controleerde.
 
Zegel 1
Zegel 2
Zegel 3
Wapentekening door Henk 't Jong
Anna Elisabetha Schmidt, de moeder van Johann Matthäus, schreef in het 'Haus- und Handbuch' (de familiekroniek) dat op 14 november 1771 god haar grote vreugde heeft geschonken door het feit dat haar oudste zoon verkozen was tot 'Kornschreiber Adjungtus' aan het plaatselijke 'Kornamt' (korenambt), ofwel plaatsvervangend 'korenschrijver' (administrateur). Het 'Kornamt' was een adminstratiekantoor op het gebied van distributie van graan en meel van en naar de molens in de stad en de omliggende dorpen.
(De 'Affentor' in Frankfurt am Main, 1798)
WAPEN 1
WAPEN 2
WAPEN 3
Zegels

Johann Jacob Macrander (*1703†1770) en Philipp Wilhelm Macrander (*1705†1764) uit Frankfurt am Main, beide zoons van Johann Friedrich Macrander (*1661†1741), hebben gezegeld met eenzelfde wapen. Hetzelfde geldt voor Johann Matthäus Macrander (*1742-†1780), zoon van Philipp Wilhelm, kleinzoon van Johann Friedrich Macrander.

De zegels tonen allen een wapen met op het schild een staande man houdende een bloem in zijn rechterhand en boven het schild een steekhelm met als helmteken een mansromp, houdende een bloem in de rechterhand.
Tot op heden zijn zegels met dit wapenbeeld alleen gevonden in de Macrander-tak uit Frankfurt am Main. Omdat 2 zonen en een kleinzoon van Johann Friedrich Macrander allen hebben gezegeld met eenzelfde wapen, kan aangenomen worden dat ook Johann Friedrich Macrander dit wapen heeft gevoerd.
Wapentekening door Vadym Burla