Zerah Todd Macrander (*1897-†1959) en
zijn vrouw Mary Emma Harris (†1967).
Zerah Todd was zoon en oudste kind van George Oliver Macrander.
.