Philipp_Nicolai 2
.
Georg Jacob (Georg 'der Ältere') Macrander (*1822-†1907)

Hij was de jongere broer van de naar Noord-Amerika geëmigreerde Dr. Johannes Jacob Friedrich (Jacob) Macrander (*1810-†1859) en Johannes (John) Macrander (*1819-†1910)
(foto gemaakt in 1900)
Foto ca. 1899. Georg Jacob Macrander met kleinkinderen Macrander, Müller en Daum.
1. Emma Daum; 2. Lendien Daum; 3. Helene Macrander; 4. Georg Jacob Macrander;
5. Luise Macrander; 6. Emma Müller; 7. Wilhelm Müller; 8. Hans Macrander;
9. Georg Macrander; 10. Karl Daum; 11. Marie Müller; 12. Emma Macrander;
13. Marta Müller (foto blijkbaar later ingeplakt). Otto Macrander was nog niet geboren.
Georg Jacob Macrander is in Wetzlar geboren op 2 maart 1822. Hij was teruggetrokken en onmededeelzaam, waardoor hij nauwelijks over zijn vroege jaren sprak en er maar weinig bekend is over zijn jeugd. Van zijn "Sturm und Drang" jaren (wilde, jonge jaren) weet men alleen dat hij vanaf 13 september 1844 tot 5 juni 1847 op pad ging. Zijn nog steeds bestaande "Wanderpass" (reisboekje) geeft aankomst- en vertrekstempels uit verschillende steden/regio's in Duitsland (toen Pruisen), Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk, van waaruit hij - zoals op het stempel van de Parijse politie prefectuur te zien is - hij op 5 juni terugkeerde naar Pruisen.

Eenmaal terug in Wetzlar, weet men dat, blijkbaar om zijn steun te betuigen voor de revolutie van 1848, hij de "Rode Vlag" hees op zijn voorerf.

Even later voelde hij zich geroepen om de invoering en verspreiding van de evangelie van de Katholiek Apostolische Kerk in Wetzlar. Hij zette zich in voor de missie. Hij was de oprichter van de op 31-12-1854 opgerichte afdeling in Wetzlar. Later gold overigens 1855 als oprichtingsjaar. Hij gold als de ziel/spil van de afdelingsvereniging. Deze stroming van de Engelse High-Church in Duitsland trok haar volgelingen uit bepaalde kringen van de Silezische Hoge Adel en Rijnland Bourgeoisie. Ook zoon Christian was hierin actief. Hun diensten werden o.a. gehouden in het huis 'Der Hexer' aan de Sandgasse 6 in Wetzlar.

Georg Jacob was van beroep een Meester-leerlooier. Door erfenis werd hij de eigenaar van de leerlooierij op het Lahninsel (Lahn eiland) bij Wetzlar en waarop ook zijn gezin woonde. In de Frans-Pruisische Oorlog (1870-1871) werd hij leverancier voor het Pruisische leger, waarmee hij een fortuin maakte van rond 100.000 Mark als resultaat. Sindsdien stonden hij en zijn familieleden bekend als "de rijke Macranders".

Na het overlijden van zijn vrouw, Luise Schäfer, woonde hij nog een tijdje in Wetzlar. Later woonde hij een tijdje bij het huis van zijn oudste dochter in de Harz, tot aan zijn plotselinge overlijden op 22 februari 1907 in Clausthal-Zellerfeld (Harz), een paar dagen voor zijn 85ste verjaardag.

De achterkleinzonen van Georg Jacob Macrander, Johannes Karl Rudolf Macrander en Sidney George Macrander, wonen thans respectievelijk in Otterndorf (Duitsland) en Sâo Paulo (Brazilië).
Leerlooier certificaat van Georg Jacob Macrander uit 24-06-1851
"Wanderpass" (reisboekje) uit 1840 van Georg Jacob Macrander
Philipp_Nicolai 2
Philipp_Nicolai 2
Philipp_Nicolai 2
Lahninsel te Wetzlar, verleden
(woning en werkplaats van Georg Jacob Macrander)
Lahninsel te Wetzlar, heden
Een akte uit 23-04-1853, kennelijk betreffende een boedelverdeling over de broers Jacob, John, Georg en Christian Macrander
Een koopakte van 20-04-1777, waarin staat dat de weeskinderen Hans Henrich en Elisabeth Macrander de leerlooierij van hun overleden ouders, verkopen aan Meester-wit leerlooier Johannes Macrander (*1745-†1800). Johannes was de grootvader van Georg Jacob Macrander.
(Mensen die het middelste en rechtse document kunnen lezen worden vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de webmaster: e-mail)
Na het overlijden van zijn vrouw, Luise Schäfer, woonde Georg Jacob Macrander nog een tijdje in Wetzlar. Later woonde hij een tijdje bij het huis van zijn oudste dochter in de Harz, tot aan zijn plotselinge overlijden op 22 februari 1907 in Clausthal-Zellerfeld (Harz), een paar dagen voor zijn 85ste verjaardag.