.
Dit zegel komt uit een koopakte van 20-04-1777. De originele akte kwam in mijn bezit via Sidney Macrander uit Brazilië, nazaat van Meester-wit leerlooier Johannes Macrander (*1745-†1800). De akte betreft de verkoop van een leerlooierij aan Meester-wit leerlooier Johannes Macrander door 'Geschwistern' (broer en zus) Hans Henrich Macrander en Elisabeth Macrander, bijgestaan door hun voogden Johann Jacob Macrander en Conrad Deis.

Het zegel staat ook recht achter de handtekening. De initialen zijn 'I-I M' en niet 'H M', zoals zou kunnen worden gedacht. Om welke Johann Jacob Macrander het hier gaat, is nog niet bekend. Mogelijk gaat het om Johann Jacob Macrander (*1744-†1782), een broer van de hierboven genoemde Johannes Macrander (*1745-†1800).
Zegel uit 1777 van Johann Jacob Macrander